Team Gistrup

Team Gistrup er inviteret til møde i SparEs torsdag den 8. dec. 2016 kl. 10.00.
I december 2015 ydede Team Gistrup en glorværdig indsats, idet julebelysningen i Gistrup
blev monteret på nye bærearme og alle ledninger, pærer og stik blev fornyet.
Gistrup by skylder Team Gistrup tak for denne indsats!

Team Gistrup er en kreds af gæve beboere, som gerne yder en indsats for deres by og egn. Alle medlemmer af Team Gistrup har tilkendegivet, at de er parate til at give en hånd med ved forskellige lejligheder. Det er som regel en indsats af få timers varighed.

Kontakt venligst et bestyrelsmedlem, hvis du vil kunne afse nogle få timer til gavn for din by og egn.