For medlemmer

Gistrup Beboerforening har tidligere stillet enkelte redskaber og værktøj til rådighed for sine medlemmer. Interessen for sådanne lån har været dalende og er næsten aftaget. Således har bestyrelsen valgt at standse denne aktivitet.

Foreningen har tidligere tilbudt lån/leje af trailer. Den gl. trailer er slidt op. Bestyrelsen finder det ikke økonomisk forsvarligt at indkøbe ny trailer. Der er mange andre muligheder for på billig vis at leje en stor og rummelig trailer.

Der skal lyde en stor og velment tak til Erik Melgaard, Digevangen 15, som i mange år på bedste vis har forestået foreningens udlån af redskaber og trailer.