Samrådet

Gistrup Samråd er en koordinerede paraplyorganisation for områdets foreninger, institutioner og borgergrupper. Gistrup Beboerforening deltager i samarbejdet med byens øvrige foreninger i Gistrup Samråd. Samrådet er samtidig et vægtigt samlet talerør for byens foreninger især over for Aalborg Kommune. Medlemskontingentet for foreninger er 150 kr. om året. Medlemskontingentet bedes indsat på Spar Nord konto 9226 4566901957. Samrådets
CVR nr.: 31525012
Alle forhold vedr. det fælles foreningshus SparEs varetages af Samrådet.

Ønske om medlemsskab eller ændringer i kontaktoplysninger på medlemslisten kan ske ved henvendelse til: Anker Lohmann-Hansen, formand, tlf 20 89 92 25 eller et bestyrelsesmedlem

Pdf filer vedr. Samrådet
Vedtægter for GS GSR_Regnskab Om_SparEs
Aarsberetniger:

Gistrup_Samraad_2017

Gistrup_Samraad_2016

GSR_refr_genf_2015

Gistrup_Samraad_2015 GSR_beretn_2014 GSR_refr_genf_2013
 Gistrup_Samraad_2012 Gistrup_Samraad_2011 Gistrup_Samraad_2010
 Gistrup_Samraad_2009 Gistrup_Samraad_2008  Gistrup_Samraad_2007
 Gistrup_Samraad_2006 Gistrup_Samraad_2005
 Referat fra generalfors:
GSR_refr_genf_2016 GSR_refr_genf_2015 GSR_gnf_marts_2014
GS-general13_ref GS-general12_ref  GS-general11_ref
 GS-general10_ref GS-general09_ref GS-general08_ref
 GS-general07_ref GS-general06_ref

Gistrup Samråd, Følgende er medlem af Samrådet:

Aktivitetscenteret Beltoften Gistrup 4H Gistrup Antenneforening
Gistrup Beboerforening Gistrup Kirke Gistrup Skole
Gistrup-Nøvling-Gunderup Venstrevælgerforening Gistrup Ungdomsklub Gistrup Vandværk
Kronen/Toppen Syd LKB Gistrup LKB’s Venner
Motionscykelklubben Himmerland Nøvlings Sogns Lokalhistoriske Forening Oplysningsforbundet OF-2
Socialdemokraterne Gug-Gistrup Spejderne Valdemar Atterdag Skydeklubben Forbi 1
Skydeklubben Forbi 2 Spiren

Samrådet afholder årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned.