Samrådet

Gistrup Samråd ordateres ikke længere på denne side. Indhold er tidligere end 1. jan. 2019.  Opdaterede sider kan ses på gistrupsamraad.dk
Alle forhold vedr. det fælles foreningshus SparEs varetages af Samrådet.

Ældre Pdf filer vedr. Samrådet
GSR_Regnskab Om_SparEs
Aarsberetniger:

Gistrup_Samraad_2017

Gistrup_Samraad_2016

GSR_refr_genf_2015

Gistrup_Samraad_2015 GSR_beretn_2014 GSR_refr_genf_2013
 Gistrup_Samraad_2012 Gistrup_Samraad_2011 Gistrup_Samraad_2010
 Gistrup_Samraad_2009 Gistrup_Samraad_2008  Gistrup_Samraad_2007
 Gistrup_Samraad_2006 Gistrup_Samraad_2005
 Referat fra generalfors:
GSR_refr_genf_2016 GSR_refr_genf_2015 GSR_gnf_marts_2014
GS-general13_ref GS-general12_ref  GS-general11_ref
 GS-general10_ref GS-general09_ref GS-general08_ref
 GS-general07_ref GS-general06_ref