Samrådets aktiviteter

Indholdet på denne side er tidligere end 1. jan 2019.

Aktuelle informationer om Gistrup Samrås kan ses på gistrupsamraad.dk

Fortsat debat om udviklingen i Gistrup
Nye anlæg af aktivitetsmuligheder og baner ved og omkring Gistruphallen og Gistrup Skole har været omtalt ved mange møder og som oplæg til Generalforsamlinger i Gistrup Beboerforening. Ja, endog særskilte offentlige orienteringsmøder om samme emne har været annonceret og afholdt i SparEs i Gistrup. Den 1 dec. var der yderligere inviteret til et møde om samme emne.

På mødet redegjorde Anker Lohmann Hansen for Samrådets ønske om en helhedsplan for Gistrup (Gistrup 2025) som grundlag for den fremtidige udvikling i Gistrup. Mads Duedahl ønskede et svar på, om Gistrup Samråd stillede dette som betingelse for sin støtte til LKB’s projekt. Anker Lohmann Hansen svarede hertil, at Gistrup Samråd støttede LKB’s projekt og var indforstået med, at arealerne ved Spar Es blev bragt i spil i den sammenhæng. Han præciserede samtidig, at Samrådet ønskede, at et medborgerhus/ forsamlingshus blev en del af projektet og foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg, der arbejder videre med at udforme projekterne

Foreningshuset SparEs er et fælleshus i Gistrup
og huset udlånes u. beregning til foreninger via Gistrup Samråd.
Beboere, der savner et sted til  kreativ udfoldelse og møder er velkomne på tlf 2060 3640. m.v. h.  Gistrup Samråd.Desværre er det p.t. ikke muligt at benytte huset til private selskabelige sammenkomster. Samrådet og Gistrup Beboerforening er opmærksomme på fraværet af lokaler, der også kan benyttes til private sammenkomster, receptioner og lign. Der er bestræbelser i gang for at sikre sådanne lokaler til beboerne i Gistrup.
Medlemsforeningerne i Gistrup Samråd har været inviteret  til møde i Spar Es d. 21.  nov.
På mødet fik de fremmødte foreninger information om Samrådets virke i tiden fra seneste generalforsamling og frem til d.d. Der blev lagt væk på informationerne om, at anvendelsen af de nuværende boldbaner i midtbyen sikkert kommer i spil i forbindelse med en ændring af baneforhold m.v. ved skole og idrætshal. Samrådet arbejder iøvrigt for en borgerinddragelse ved udarbejdelse af en perspektivplan frem mod år 2025
Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd sætter fokus på fremtiden for offentlige transportmuligheder. Især er der fokus på off. transport frem mod det nye hospital
og etablering af busterminal i forbindelse med hospitalet. Se foreningernes henvendelse om cykelstier og busforbindelser i forbindelse med hospitalsbyggeriet. Klik: Trafik