Aktivitets oversigt

Oversigt over nogle af foreningens senere aktiviteter. Beskrivelsen kan være forkortet i forhold til den oprindelige publicering. En kronologisk visning søges opretholdt

 
 Vi bør værne om vore lokale mindesten og mindesmærker. Ligeledes har vi mange gæster i Lundby Krat. Beboerforeningen har derfor opfordret Aalborg Kommune til et samarbejde om en bedre skiltning ved de relevante sten og steder. Der er her og nu fokus på mindestenen i Lundby Krat for den engelske pilot og mindestenen ved Hadsund Landevej for Stavnsbåndets ophævelse. Beboerforeningen modtager meget gerne din opfordring til andre markeringer og skiltninger. Send venligst din ide til mail@korfits.dk eller kommenter her på siden.
Som eks. kan nævnes mindestenen inde i Lundby Krat. Et skilt med fortælling om stenens baggrund er ønskværdigt.
060520092010
Flyverstenen – årlig højtidelighed 6. maj
2016
Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd sætter fokus på fremtiden for offentlige transportmuligheder. Især er der fokus på off. transport frem mod det nye hospital og etablering af busterminal i forbindelse med hospitalet. Se foreningernes henvendelse om cykelstier og busforbindelser i forbindelse med hospitalsbyggeriet. Klik: Trafik Medlemsforeningerne i Gistrup Samråd har været inviteret  til møde i Spar Es d. 21.  nov.     På mødet fik de fremmødte foreninger information om Samrådets virke i tiden fra seneste generalforsamling og frem til d.d. Der blev lagt væk på informationerne om, at anvendelsen af de nuværende boldbaner i midtbyen sikkert kommer i spil i forbindelse med en ændring af baneforhold m.v. ved skole og idrætshal. Samrådet arbejder iøvrigt for en borgerinddragelse ved udarbejdelse af en perspektivplan frem mod år 2025
Team Gistrup efterser byens flag.
Arbejde og hygge følges ad, når Team Gistrup er samlet. Her gælder det byens flag, som får et eftersyn. Samtidig benyttedes lejligheden til at tale om det store arbejde, som teamet sidste år lagde i at paratgøre julebelysningen til ophæng.
teamgistrup
Lokal Skovrejsning
I samarbejde med Aalborg kommune er der indledt et samarbejde om et skovrejsningsprojekt på Vaarstvej – kun få hundrede meter fra Lundby Krat.  Se evt,
oprindelig invitation, klik:
Invitation_skovrejsning
6. Maj 2016
Mindehøjtidligehed i Lundby Krat
6maj2016
John Hansen modtager årets
Gistrup Plakette.

Klik på artiklen til højre for en
læsbar version
Gistrup_plakett_John
I fortsættelse af informationsmøde og Generalforsamling den 10. marts afholdtes afklarende møde i Spar Es den 17. marts kl. 19.00. Her var der lejlighed til at stille spørgsmål til en evt. ændret anvendelse af banerne v. Spar Es. I den sammenhæng også en nedrivning eller forandring af forholdene vedr. Spar Es bygningen alt med det formål at forbedre forholdene omkring Boldbaner, idrætshaller og skolen.

Gistrup Samråd og Beboerforening afviklede et vellykket arrangement den 9. marts i Spar Es. Skuespiller Hans Dueholm og pianist Allan Dahl Hansen var de bærende kræfter i en cabaret om tegneren, humoristen og mennesket Storm P

 

2015

Efterår 2015
Indvielse af Naturværksted v. Børnehaven Flik-Flak.
Beboerforeningen har bakket op om ansøgningerne forud for det flotte resultat

Politiet sætter fokus på indbrud i Gistrup. Beboerforeningen opfordrer
at melde om mistænkelig adfærd eller færdsel på tlf 114.

Dec. 2015

Team Gistrup og Beboerforeningen glæder sig over julebelysningen – flot arbejde.
Trods Orkan lyste hjerter og stjerner i Gistrup i julemåneden.
Se venligst dette udklip fra avisen:

udklip_oehf   Udklip fra Østhimmerlands Folkeblad

juleleys_gade
juletrae Anlægsgartner Martin Linnemann, Buus og Co, Gistrup, står bag det flotte juletræ i rundkørslen i Gistrups midte.
Gistrups erhvervsdrivende yder også i 2015 bidrag ttil ophængning af julebelysningen.

Julebelysningen: Gistrup Beboerforening og Team Gistrup har samlet alle komponenter til julebelysningen.  Fra v. ses John Hansen, Ludvig Jensen, Jan Møller, Poul Pedersen og Carl Werner Jensen. Desuden har Lotte Rasbech, Birgit Christensen, Berit Møller og Karl Korfits. hjulpet til ved samlingen af lysene. Årets nyskabelse er stjerner.  Team Gistrup har ydet en utrolig flot og prisværdig indsats. Tak til alle i Team’et.

 

gbf_julelys
                                                   Nov. 2015
flik_flak_log2 Foråret forberedes om efteråret.
I det lune novembervejr er der igen i år 2015 sat krokusløg ved Byskiltet på Nøvlingvej, (Busvendepladsen nær Sæderupvej).
Ivrige børn fra Børnehaven Flik-Flak hjalp til med at sætte mere end 800 løg. Tak til Aalb. Komm., der så velvilligt skænker løgene til Gistrup. Det er tredje år i træk, at det er lykkedes at skaffe blomsterløg til byens forskønnelse.
Historisk Byvandring i Gistrup onsdag den 2. sept. 2015 kl.19.00
Lokalhistorisk Forening og Gistrup Beboerforening inviterer til spændende
byvandring i Gistrup.
Mødested v. SparEs. Morten Groes og Kirsten Jacobsen var guider og fortalte om byens bygninger og deres funktioner gennem tiderne. Efterfølgende kaffe i SparEs med mulighed for at se billeder af forskellige bygningers tidligere fremtoning.

En ophidset diskussion afsluttet.

Ro om Hundeskoven i Gistrup
Forskellige forhold omkring Hundeskoven har været til debat. Via positiv dialog med Aalborg Kommune er det nu besluttet, at Hundeskovens nuværende placering bibeholdes. I en anlægsperiode af nogle måneders varighed vil der midlertidigt blive anvist nærliggende areal og lidt anden adgangsvej.

Afslag på ansøgning om opsættelse af hjertestarter. Desværre kunne Trygfonden ikke imødekomme vor ansøgning om bevilling til hjertestarter opsat v Rundkørslen i Gistrup. (21. maj 2015) Billedet nedenfor er fra den festlige optakt til LKB-CUP 2015lkb_cup_forside