Nyeste

Et spændende projekt synes muligt…
LKB og Gistrup Skole har et spændende projekt liggende parat. Bliver det en realitet, så vil boldbanerne v SparEs ikke længere skulle anvendes. Det kan blive en gevinst for beboere i Gistrup, at der på denne plads vil kunne bygges ungdomsboliger og ikke mindst ældreboliger. Gistrup Beboerforening og Samråd ser positivt på det videre arbejde med projektet.
Debat om udviklingen i Gistrup
Nye anlæg af aktivitetsmuligheder og baner ved og omkring Gistruphallen og Gistrup Skole har været omtalt ved mange møder og som oplæg til Generalforsamlinger i Gistrup Beboerforening. Ja, endog særskilte offentlige orienteringsmøder om samme emne har været annonceret og afholdt i SparEs i Gistrup. Den 1 dec. var der yderligere inviteret til et møde om samme emne.
moede_invit_1dec_16
Gistrup Samråd og Beboerforening støttede LKB’s projekt. Begge foreninger er indforstået med, at arealerne ved Spar Es bliver bragt i spil i den sammenhæng, men pointerede samtidig at man også ønskede, at et medborgerhus/forsamlingshus blev en del af projektet og foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg, der arbejder videre med at udforme projekterne.
Foreningshuset SparEs udlånes til foreninger i Gistrup Samråd. Beboere, der savner et sted til  kreativ udfoldelse og møder er velkomne. Kontakt Karl Korfits, på tlf 2060 3640.
Medlemsforeningerne i Gistrup Samråd har været inviteret  til møde i Spar Es d. 21.  nov.
På mødet fik de fremmødt foreninger information om Samrådets virke i
tiden fra seneste generalforsamling og frem til d.d. Der blev lagt væk på informationerne om, at anvendelsen af de nuværende boldbaner i midtbyen sikkert kommer i spil i forbindelse med en ændring af baneforhold m.v. ved skole og idrætshal. Samrådet arbejder iøvrigt for en borgerinddragelse ved udarbejdelse af en perspektivplan frem mod år 2025
Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd sætter fokus på fremtiden for offentlige transportmuligheder. Især er der fokus på off. transport frem mod det nye hospital
og etablering af busterminal i forbindelse med hospitalet. Se foreningernes henvendelse om cykelstier og busforbindelser i forbindelse med hospitalsbyggeriet. Klik: Trafik
juletrae2016
Sammenholdet i Gistrup sikrede en flot pyntet by. Når erhvervsliv og beboere arbejder sammen, er det atter muligt at etablere en pæn julebelysning.

 

 


Jul i Gistrup

Gistrup Beboerforening inviterede Team Gistrup til møde i Spar Es den 8. December. Sidste års store arbejde med at ombygge lamperne, der nu udgør julebelysningen i Gistrup, blev evalueret og Team Gistrup efterså flagene, som kan monteres i samme ophæng, som har båret julebelysningen.
martin_linn_v_traeTak til Martin Linnemann, www.buus-anlaeg.dk   -anlægsgartner og haveservice –
for det flotte juletræ og ikke mindst for montage af lys og stjerne.
Erhvervsdrivende  i Gistrup giver bidrag til opsætning og nedtagning af julebelysningen. Foreløbig oversigt: Oversigten er ikke komplet….
Gistrup Låseservice, Nordjysk Blæserservice, Jysk Autocenter, Spar Nord, Slagteren og Kokken, Gistrup Autolakering, J. Bloch Auto, Haals Bageri, Tandlæge Niels Bo Hansen, Super Brugsen, Gistrup Fodterapi.
Julebelysningen og det kønne juletræ i Centrum giver et hyggeligt indtryk af Gistrup. Der er givetvis mange øvrige kønne motiver, der knytter sig til julen. Send gerne et billede til siden her. Mærk venligst mail’en julelys. Send venligst billedet i .jpg format.  mail@korfits.dk kan benyttes.