Nyeste

Etagebyggeri kan være på vej i Gistrup.

Aalborg byråd har vedtaget et forslag til lokalplan for ”Dybbroparken” – lokalplan 7-2-103. Lokalplanen vedrører omdannelse af erhvervsområdet ved Gistrup Autolakering og Karosseriværksted til boliger.

Planen er nu ude i offentlig debat frem til den 29. marts, som er sidste frist for indsigelser og bemærkninger.

Gistrup Samråd kan kun bifalde, at der skabes mulighed for flere boliger i Gistrup. Alligevel har samrådet allerede nu informeret Aalborg kommune om, at vi ikke kan acceptere de ønskede ændringer i bebyggelsesprocent, reduktion af friareal, og at det bliver muligt at opføre etageboliger.
Alt dette kan åbne for etagebyggeri i Gistrup.

Gistrup er i kommuneplanen beskrevet som en haveby. Det er en konstatering, samrådet er meget enig i, og som vi ønsker at fastholde. Det indebærer, at der overalt – bortset fra bymidten – kun kan bygges parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Der kan i henhold til gældende kommuneplan ikke opføres etagehuse. Det ønsker samrådet ikke at fravige.

Samrådet vil naturligvis protestere og indleverer en indsigelse inden den 29. marts. Det bør rigtig mange i Gistrup også gøre, hvis de er enige med samrådet. Men læs selv det fremlagt materiale. Det findes på kommunens hjemmeside: http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4298

Samråd og Beboerforening gør indsigelse og kalder til Borgermøde d. 7. marts.

 

Nyt fra Gistrup Samråd og Beboerforening

LKB’s og Gistrups Skoles spændende projekt: Gateway til Lundby Bakker er på det seneste udvidet med projektet: ”Gistrup Beboerhus”, som skal erstatte Spar Es. Planen er, at der inden for en overskuelig fremtid arrangeres et borgermøde, hvor de to projekter lægges frem – ikke i en endelig udgave, men som skitser, der illustrerer nogle muligheder. Her vil ideer være mere end velkomne.

Pengene til de to projekter skaffes ifølge en byrådsbeslutning primært ved at fodboldbanerne ved Spar Es bringes i spil som boligområde. Som landet ligger nu, skal en del af arealet fortsat være ”byfælled” eller bypark, medens boligdelen efter samrådets og beboerforeningens mening skal være rækkehuse eller klyngehuse med sigte på beboere, som ønsker at blive i Gistrup, når de har solgt deres hus, samt til unge førstegangsboligsøgende. Vi ønsker, at der både skal være ejer og lejeboliger. Vi tror, der kan blive 50 – 60 boliger på arealet.

Nu er processen i gang. Det første møde med Aalborg kommune afholdes medio februar. Hvornår der er noget at vise frem, vides ikke endnu, men mon ikke et borgermøde i april er et godt bud. Projektet har efterhånden været omtalt og præsenteret ved en del forskellige lejligheder, og mange ser frem til at projekterne fremmes.

Gistrup har et foreningshus, men vi mangler muligheden for igen at kunne benytte huset til private arrangementer. Gistrup Beboerforening har fokus på denne mangel. Bestyrelsen har sat sig for at undersøge forskellige muligheder for igen at skabe rum for at kunne afholde receptioner, private sammenkomster m.v. i Gistrup.festlokale

Et spændende projekt synes muligt…

LKB og Gistrup Skole har et spændende projekt liggende parat. Bliver det en realitet, så vil boldbanerne v SparEs ikke længere skulle anvendes. Det kan blive en gevinst for beboere i Gistrup, at der på denne plads vil kunne bygges ungdomsboliger og ikke mindst ældreboliger. Gistrup Beboerforening og Samråd ser positivt på det videre arbejde med projektet.

Debat om udviklingen i Gistrup
Nye anlæg af aktivitetsmuligheder og baner ved og omkring Gistruphallen og Gistrup Skole har været omtalt ved mange møder og som oplæg til Generalforsamlinger i Gistrup Beboerforening. Ja, endog særskilte offentlige orienteringsmøder om samme emne har været annonceret og afholdt i SparEs i Gistrup. Den 1 dec. var der yderligere inviteret til et møde om samme emne.
moede_invit_1dec_16
Gistrup Samråd og Beboerforening støttede LKB’s projekt. Begge foreninger er indforstået med, at arealerne ved Spar Es bliver bragt i spil i den sammenhæng, men pointerede samtidig at man også ønskede, at et medborgerhus/forsamlingshus blev en del af projektet og foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg, der arbejder videre med at udforme projekterne.
Foreningshuset SparEs udlånes til foreninger i Gistrup Samråd. Beboere, der savner et sted til  kreativ udfoldelse og møder er velkomne. Kontakt Karl Korfits, på tlf 2060 3640.
Medlemsforeningerne i Gistrup Samråd har været inviteret  til møde i Spar Es d. 21.  nov.
På mødet fik de fremmødt foreninger information om Samrådets virke i
tiden fra seneste generalforsamling og frem til d.d. Der blev lagt væk på informationerne om, at anvendelsen af de nuværende boldbaner i midtbyen sikkert kommer i spil i forbindelse med en ændring af baneforhold m.v. ved skole og idrætshal. Samrådet arbejder iøvrigt for en borgerinddragelse ved udarbejdelse af en perspektivplan frem mod år 2025
Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd sætter fokus på fremtiden for offentlige transportmuligheder. Især er der fokus på off. transport frem mod det nye hospital
og etablering af busterminal i forbindelse med hospitalet. Se foreningernes henvendelse om cykelstier og busforbindelser i forbindelse med hospitalsbyggeriet. Klik: Trafik
juletrae2016
Sammenholdet i Gistrup sikrede en flot pyntet by. Når erhvervsliv og beboere arbejder sammen, er det atter muligt at etablere en pæn julebelysning.

 

 


Jul i Gistrup

Gistrup Beboerforening inviterede Team Gistrup til møde i Spar Es den 8. December. Sidste års store arbejde med at ombygge lamperne, der nu udgør julebelysningen i Gistrup, blev evalueret og Team Gistrup efterså flagene, som kan monteres i samme ophæng, som har båret julebelysningen.
martin_linn_v_traeTak til Martin Linnemann, www.buus-anlaeg.dk   -anlægsgartner og haveservice –
for det flotte juletræ og ikke mindst for montage af lys og stjerne.
Erhvervsdrivende  i Gistrup giver bidrag til opsætning og nedtagning af julebelysningen. Foreløbig oversigt: Oversigten er ikke komplet….
Gistrup Låseservice, Nordjysk Blæserservice, Jysk Autocenter, Spar Nord, Slagteren og Kokken, Gistrup Autolakering, J. Bloch Auto, Haals Bageri, Tandlæge Niels Bo Hansen, Super Brugsen, Gistrup Fodterapi.
Julebelysningen og det kønne juletræ i Centrum giver et hyggeligt indtryk af Gistrup. Der er givetvis mange øvrige kønne motiver, der knytter sig til julen. Send gerne et billede til siden her. Mærk venligst mail’en julelys. Send venligst billedet i .jpg format.  mail@korfits.dk kan benyttes.