Nyeste

Torsdag den 8. dec. er Team Gistrup inviteret til møde i SparEs kl. 10.00.

Foreningshuset SparEs udlånes til foreninger i Gistrup Samråd. Beboere, der savner et sted til  kreativ udfoldelse og møder er velkomne på tlf 2060 3640. m.v. h.  Gistrup Samråd

Sammenhold i Gistrup sikrer en flot pyntet by. Erhvervsliv og beboere arbejder sammen.
juletrae2016

Medlemsforeningerne i Gistrup Samråd har været inviteret  til møde i Spar Es d. 21.  nov.
På mødet fik de fremmødt foreninger information om Samrådets virke i
tiden fra seneste generalforsamling og frem til d.d. Der blev lagt væk på informationerne om, at anvendelsen af de nuværende boldbaner i midtbyen sikkert kommer i spil i forbindelse med en ændring af baneforhold m.v. ved skole og idrætshal. Samrådet arbejder iøvrigt for en borgerinddragelse ved udarbejdelse af en perspektivplan frem mod år 2025

Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd sætter fokus på fremtiden for offentlige transportmuligheder. Især er der fokus på off. transport frem mod det nye hospital
og etablering af busterminal i forbindelse med hospitalet. Se foreningernes henvendelse om cykelstier og busforbindelser i forbindelse med hospitalsbyggeriet. Klik: Trafik

Stor tak til de erhvervsdrivende i Gistrup for støtte til ophængning af
julebelysningen i Gistrup også i år 2016.

Lokal Skovrejsning
I samarbejde med Aalborg kommune er der indledt et samarbejde om et skovrejsningsprojekt på Vaarstvej – kun få hundrede meter fra Lundby Krat.  Se evt,
oprindelig invitation, klik:  Invitation_skovrejsning

Mindehøjtidligehed i LUndby Krat
6maj2016Klik på billede for større version

Ny skovrejsning – kun få hundrede meter fra Lundby Krat.  For meget mere information klik:  Invitation_skovrejsning

Årets Gistrup Plakette uddelt.
Gistrup_plakett_John(Klik på billede for stor version)
*
I fortsættelse af informationsmøde og Generalforsamling den 10. marts afholdtes afklarende møde i Spar Es den 17. marts kl. 19.00. Her var der lejlighed til at stille spørgsmål til en evt. ændret anvendelse af banerne v. Spar Es. I den sammenhæng også en nedrivning eller forandring af forholdene vedr. Spar Es bygningen alt med det formål at forbedre forholdene omkring Boldbaner, idrætshaller og skolen.
*
Gistrup Samråd og Beboerforening afviklede et vellykket arrangement den 9. marts i Spar Es. Skuespiller Hans Dueholm og pianist Allan Dahl Hansen var de bærende kræfter i en cabaret om tegneren, humoristen og mennesket Storm P

*
Politiet sætter fokus på indbrud i Gistrup. Du kan hjælpe Politiet ved straks
at melde om mistænkelig adfærd eller færdsel på tlf 114.

*
Indvielse af Naturværksted v. Børnehaven Flik-Flak.
Beboerforeningen har bakket op om ansøgningerne forud for det flotte resultat.

———————————-
Team Gistrup og Beboerforeningen glæder sig over julebelysningen – flot arbejde.

Trods Orkan lyste hjerter og stjerner i Gistrup i julemåneden.

Se venligst dette udklip fra avisen:
udklip_oehf   Udklip fra Østhimmerlands Folkeblad

juleleys_gade

Tak til Christian og Martin Andersen for ophængning af julebelysningen!

lift2

Tak til anlægsgartner Martin Linnemann, Buus og Co, Gistrup, for det flotte juletræ i rundkørslen i Gistrups midte.
Gistrups erhvervsdrivende yder også i 2015 bidrag ttil ophængning af julebelysningen. Vi vil her på siden bringe oversigt over de virksomheder, der er med til at pynte Gistrup op til jul.

Julebelysningen: Gistrup Beboerforening og Team Gistrup har samlet alle komponenter til julebelysningen.  Fra v. ses John Hansen, Ludvig Jensen, Jan Møller, Poul Pedersen og Carl Werner Jensen. Desuden har Lotte Rasbech, Birgit Christensen, Berit Møller og Karl Korfits. hjulpet til ved samlingen af lysene. Årets nyskabelse er stjerner.  Team Gistrup har
ydet en utrolig flot og prisværdig indsats. Tak til alle i Team’et.

gbf_julelys

Foråret forberedes om efteråret.
I det lune novembervejr er der igen i år 2015 sat krokusløg ved Byskiltet på Nøvlingvej, (Busvendepladsen nær Sæderupvej).
Ivrige børn fra Børnehaven Flik-Flak hjalp til med at sætte mere end 800 løg. Tak til Aalb. Komm., der så velvilligt skænker løgene til Gistrup. Det er tredje år i træk, at det er lykkedes at skaffe blomsterløg til byens forskønnelse.


flik_flak_log2

Rejsegildet for Naturværkstedet ved Børnehaven Flik-Flak. Beboerforeningen hilste på og gratulerede flik-flak_rejseg

Historisk Byvandring i Gistrup onsdag den 2. sept. 2015 kl.19.00
Lokalhistorisk Forening og Gistrup Beboerforening inviterer til spændende
byvandring i Gistrup.
Vi mødes v. SparEs og går en tur ud i Gistrup. Undervejs vil Morten Groes og Kirsten Jacobsen guide og fortælle om byens bygninger og deres funktioner gennem tiderne. Efterfølgende tilbydes kaffe i SparEs med mulighed for at se billeder af forskellige bygningers tidligere fremtoning.

Program for Sct. Hans 2015  her.

Ro om Hundeskoven i Gistrup
Forskellige forhold omkring Hundeskoven har været til debat. Via positiv dialog med Aalborg Kommune er det nu besluttet, at Hundeskovens nuværende placering bibeholdes. I en anlægsperiode af nogle måneders varighed vil der midlertidigt blive anvist nærliggende areal og lidt anden adgangsvej. Se info om vandboring og ændringer: gistrup_vand

Afslag på ansøgning om opsættelse af hjertestarter. Desværre kunne Trygfonden ikke imødekomme vor ansøgning om bevilling til hjertestarter opsat v Rundkørslen i Gistrup. (21. maj 2015)

Hvor finder vi lige en babysitter….?
Mangler du
en hjælpende hånd eller tilbyder du selv….
Se mere på helpfully.dk Tjenesten har været positivt omtalt i avisen Nordjyske tirsdag den 20. maj i  Erhvervssektionen

Billedet nedenfor er fra den festlige optakt til LKB-CUP 2015lkb2_aalbgarden
Husk også afslutningen med stort flot festfyrværkeri